Onze werkzaamheden worden verricht tegen concurrerende uurtarieven. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de persoon die de zaak behandelt. Daarnaast spelen de aard, complexiteit (zowel feitelijk als juridisch) en het financiële belang van de zaak een rol. Niemand wil onaangenaam verrast worden en daarom maken wij graag vooraf zo duidelijk mogelijke afspraken over de hoogte van de te verwachten declaratie. Wij zijn daarnaast bereid bijzondere tariefafspraken te maken.
Voor opdrachten waarvan de werkzaamheden in tijd en omvang voorspelbaar zijn, zoals het oprichten van een eenvoudige BV of stichting of de uitgifte of levering van aandelen, hanteren wij vaste tarieven.
Bij meer omvangrijke projecten zoals het opzetten van een beleggingsstructuur waarvoor fondsdocumentatie zoals fondsvoorwaarden en een prospectus moeten worden opgesteld, kunnen wij de opdracht uitvoeren tegen vooraf overeengekomen vaste of maximum bedragen (een “fixed fee” of een “capped fee”).

 

Bijkomende kosten

Veel kantoren hanteren bovenop het uurtarief een vaste opslag voor kantoorkosten. Wij doen dat niet. Al die kosten zijn inbegrepen in ons uurtarief.
Wel worden de daadwerkelijk gemaakte kosten doorberekend. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die door het handelsregister, het kadaster, griffie en vergelijkbare instanties in het kader van een transactie of advies in rekening worden gebracht.
Wij streven ernaar om voor aanvang van onze werkzaamheden een realistische voorspelling van de bijkomende kosten te geven.

Wij kennen onze cliënten

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de “Wwft”) verplicht ons tot het verrichten van een cliëntenonderzoek en een melding van ongebruikelijke transacties.
Het cliëntenonderzoek vindt plaats voordat wij met onze werkzaamheden beginnen. Wij adviseren u graag over de informatie die aan ons dient te worden verstrekt

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.